Kommunal har varslat om stridsåtgärder i form av strejk och blockad på vissa företag och arbetsplatser. Berörda yrkesgrupper är bl. a. trädgårdsarbetare, anläggningsarbetare och fordonsförare. Varslet innebär också blockad mot övertid, mertid, nyanställning och inhyrning på samma arbetsplatser. Nås ingen överenskommelse innan dess träder stridsåtgärderna i kraft den 25 maj.

Om medlarna:

Anders Lindström  har tidigare bland annat varit generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Robert Schön har tidigare bland annat varit vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. 

Länkar:

Regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)