Statistik om löner presenteras oftast i form av genomsnittlig månadslön* (kan också kallas medellön). Men medianvärdet kan vara bra att använda om en fördelning  är skev, med många personer som tjänar väldigt mycket eller lite i förhållande till resten av gruppen.

För både genomsnitt och median görs jämförelsen genom att använda månadslönemåttet och med deltidslöner som räknats om till heltid.

Genomsnittslön är summan av lönerna i en grupp dividerat med antalet personer i gruppen. Genomsnittslönen i Sverige var 38 300 kr år 2022.

SektorGenomsnittslön
Samtliga sektorer38 300
Privat sektor39 000
Arbetare30 800
Tjänstemän47 700
Offentlig sektor36 600
Kommuner33 700
Regioner41 300
Staten41 500

Medianlön är den mittersta lönen i en grupp löner som sorterats i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medianlönen i Sverige var 34 200 kr år 2022.

* Månadslönemåttet innehåller flera olika lönekomponenter. Förutom avtalad fast lön ingår även fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga lönetillägg.  Det är ett bruttolönemått, det vill säga det anges som lön före skatt.

Länkar:

Lönestrukturstatistik

Lönespridning

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (via Get a Newsletter)