Åsa Kjellberg Kahn, tidigare förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen och Lenita Granlund, tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal, har medlat i tvisten mellan parterna om ett nytt kollektivavtal.

Länkar:

Medlare utsedda i målarkonflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)