Svenska Målareförbundet har varslat om stridsåtgärder i form av strejk och blockad vid utvalda arbetsplatser. Stridsåtgärderna träder i kraft den 12 maj kl. 12.00 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlarna:

Åsa Kjellberg Kahn är tidigare förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.
Lenita Granlund är tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

Uppdatering 5/5:

Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 17 maj kl 06.00. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av Svenska Målareförbundets eget varsel. 

Uppdatering 12/5:

De varslade stridsåtgärderna har trätt i kraft. Dessutom har Svenska Målareförbundet lagt ett utökat varsel om strejk och blockad vid ytterligare företag. Stridsåtgärderna träder i kraft den 24 maj kl. 12.00 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Länkar:

Regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)