Medlingsinstitutets utredare Anna Fransson är, efter nominering från Arbetsmarknadsdepartementet, utsedd till nationell expert av EU-kommissionen i dess genomförandegrupp av minimilönedirektivet (The Commission expert group on the transposition of the Directive on adequate minimum wages in the European Union). Hon har också varit expert i den statliga utredning som under våren fokuserat på hur Sverige kan genomföra direktivet i svensk lagstiftning.

– Gruppen består av tjänstemän vid kommissionen som skriver texter, är föredragande och håller i mötena. Därutöver deltar medlemsländerna med representanter som i regel är tjänstemän vid departement. Arbetsmarknadens parter på Europanivå är också representerade, berättar Anna Fransson.

Avsikten är att medlemsländerna ska få hjälp i genomförandet av minimilönedirektivet genom att få en möjlighet att lyfta frågor och tillsammans med kommissionen diskutera och räta ut frågetecken som dyker upp i arbetet med att införa direktivet i alla EU:s medlemsländer.

– Det finns inget krav på konsensus i gruppen, däremot kan processen bidra till att man får en mer samordnad bild av hur direktivet kan tolkas och genomföras.

Arbetet ska så småningom resultera i en rapport. Vid gruppens möten diskuteras olika textutkast som rör de olika kraven i direktivet. Även om direktivet inte innebär något krav på att införa minimilöner för svensk del så innehåller det nya rapporteringskrav för bl a kollektivavtalstäckning som gäller även för Sverige.

– Mitt bidrag blir främst att vara med i arbetet med hur rapporteringskraven som följer av direktivet ska tolkas. Jag ser verkligen fram emot att höra hur EU-kommissionen och de andra medlemsländerna resonerar om rapporteringen som ska tas fram. Vi har ju funderat mycket kring detta utifrån vår kontext i Sverige, så det blir väldigt spännande att se likheter och skillnader jämfört med de andra länderna, säger Anna Fransson.

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)