De lagstadgade minimilönerna har höjts betydligt mer än andra löner under perioden december 2019-maj 2023, konstaterar OECD i en analys. Höjningarna har i genomsnitt varit så pass stora att de inneburit en förstärkning av köpkraften.

I de europeiska OECD-länderna har den lagstadgade minimilönen stärkts realt (justerat för inflationen) med i genomsnitt 1,3 procent år 2022 och första knappa halvåret 2023. I Tyskland, där den lagstadgade minimilönen höjdes med 25 procent under 2022, har den stigit med hela 10 procent även justerat för de senaste årens inflation.

Minimilönens förändring dec 2019  – maj 2023

Diagram som visar minimilönens förändring i EU dec 2019  - maj 2023
Ovägt genomsnitt. Övriga 9 av de 15 länderna är Estland, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Slovaken och Slovenien. Källor: OECD och egna beräkningar.

Läs mer om löneutvecklingen i Sverige och i omvärlden i rapporten nedan.

Dokument:

Löneläget oktober 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

OECD Economic Outlook September 2023 (oecd.org)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)