– Medlingsinstitutet uppskattar att vi fått förtroendet att göra fördjupade analyser av kvinnor och mäns inkomster. Vi kommer, i samverkan med SCB, utnyttja BAS (befolkningens arbetsmarknadsstatistik) för att få en djupare förståelse av inkomstfördelningen, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Uppdraget handlar om att analysera inkomstskillnader mellan kvinnor och män över tid. Medlingsinstitutet ska i ett första steg göra en jämställdhetsanalys av löneinkomster och andra inkomster. Myndigheten ska även lämna förslag på hur jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster kan göras regelbundet.

Utöver löneinkomster omfattar uppdraget en analys av hur avkastning från kapital, företagarinkomst/näringsinkomst samt transfereringar fördelas mellan kvinnor och män. Resultatet bör jämföra inkomster mellan grupper och sektorer samt belysa hur inkomstskillnader mellan kvinnor och män kan se ut för olika grupper i samhället.

I detta ingår att analysera utveckling över tid, hur inkomstskillnader ser ut på olika delar av arbetsmarknaden samt hur inkomstgapet ser ut för olika grupper i befolkningen (exempelvis efter ålder, födelseregion, utrikes föddas vistelsetid i Sverige).

Medlingsinstitutet har sedan tidigare i uppgift att analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv och presenterar årligen en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. Jämställdhetsanalysen av löneinkomster och andra inkomster kan med fördel redovisas i form av en kompletterande fördjupningsdel i rapporten om löneskillnader i juni 2023.

Länkar:

Uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster (regeringen.se)

Löneskillnadsrapporten

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)