Det är en minskning från året innan med 0,1 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

–Det är vanskligt att dra slutsatser av utvecklingen från ett år till ett annat. År 2020 var dessutom ett märkligt avtalsår. Löneavtalen förlängdes och många fick ingen lönerevision förrän senare på året. Den långsiktiga trenden mot minskade löneskillnaden bröts emellertid inte, även om takten sjönk, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Medlingsinstitutets officiella lönestatistik visar att löneskillnaden är olika stor i olika sektorer. Att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken med olika löneläge förklarar en stor del av löneskillnaden på hela arbetsmarknaden.

Tar man hänsyn till skillnader i yrke, ålder, utbildning och andra uppmätta faktorer är den återstående, oförklarade, löneskillnaden 4,4 procent.

–Den oförklarade skillnaden är inte något mått på diskriminering eftersom alla potentiella orsaker inte är mätbara. Det är en skillnad som är oförklarad i statistisk mening, säger Irene Wennemo.

Medlingsinstitutets rapport visar att pandemin påverkat arbetsmarknadens struktur så att kvinnorna i större utsträckning än männen drabbats av att anställningar upphört. Arbetare i privat sektor drabbades hårdare än tjänstemän. En speciellt utsatt grupp var de som hade anställningar inom hotell och restauranger.

Men rapporten visar också en annan strukturell förändring. Sett över flera år minskar könsuppdelningen i olika yrken. Fler kvinnor kommer in i mansdominerade yrken och fler män i kvinnodominerade. – Fortsätter den utvecklingen talar det för att löneskillnaden kommer att fortsätta minska även om andra faktorer också spelar in, säger Irene Wennemo.

Porträtt på John Ekberg

John Ekberg

Statistikansvarig

Fråga mig om rapporten

   08-545 292 42  |  070-751 74 53