Företaget har sökt och beviljats medlemskap i Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

IF Metall hade krävt kollektivavtal med företaget och varslat om stridsåtgärder från den 1 juli.

Ärendet har för Medlingsinstitutet handlagts av den faste medlaren Karl Glimnell.