Elektrikerförbundet hade krävt kollektivavtal och varslat om stridsåtgärder från den 1 juli.

Företaget har tecknat kollektivavtal och därmed dras varslet tillbaka.

Ärendet handlades för Medlingsinstitutet av den faste medlaren Kurt Eriksson.