Nyhetsarkiv: mar 2021

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Avtal klart med trähusföretag

Avtal

GS-facket drar tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder mot Annahus-Tunastugan sedan parterna tecknat kollektivavtal.

Medling om kollektivavtal med trähusföretag

Medling

Fackförbundet GS kräver kollektivavtal med Annahus-Tunastugan i Alunda utanför Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed den lägsta som hittills uppmätts för ett enskilt år.

Vi finns på Youtube

Övrigt

Presentationer av rapporten om löneskillnader och om löneutveckling finns på Youtube, liksom flera av våra konferenser.