GS-facket hade krävt kollektivavtal med företaget och varslat om strejk från den 16 mars.

Sedan parterna tecknat kollektivavtal avblåser facket sitt varsel.

Medlare i tvisten var Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson.