– Avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv täcker en stor del av arbetsmarknaden inom privat sektor, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. Även inom kommun- och regionsektorn är parterna  överens i omställnings- och trygghetsfrågor. 

I remissvaret skriver Medlingsinstitutet att utredningen har gjort ett gediget arbete i enlighet med direktiven, men efterlyser en djupare analys av bland annat konsekvenserna för lönebildningen. Skillnader mellan olika avtalsområden gör att utredningens förslag får olika följder på olika delar av arbetsmarknaden.

– Det är parterna själva som är bäst på att bedöma vad som är balanserade förslag, säger Irene Wennemo.

– Dessutom är arbetsrätten och omställningsfrågorna delar av ett stort och sammansatt system där man inte kan göra ändringar i centrala delar utan att det får konsekvenser för helheten. Att Svenskt Näringsliv och PTK blivit överens stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Jag anser att det är bäst om partsöverenskommelser ligger till grund för reformer på arbetsmarknaden.

Bild på generaldirektören Irene Wennemo

Generaldirektör

Irene Wennemo

Fråga mig om remissvaret

Telefon: 08-545 292 41
Mobil: 0735-14 44 43