På onsdag den 6 mars skulle omfatttande stridsåtgärder ha brutit ut i Sveriges hamnar om parterna inte hade nått en uppgörelse.

Medlare har varit Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström.