Nyhetsarkiv: nov 2019

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med september 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med september månad i år. Löneökningstakten är därmed lika hög så här långt i år som under helåret 2018.

Produktiviteten förklaring till lägre löneökningar

Löner

Pressmeddelande

En låg ökning av produktiviteten efter finanskrisen 2008 är den viktigaste orsaken till att utrymmet för löneökningar har krympt. Lönebildningen har anpassats främst genom lägre påslag i den lokala lönebildningen utöver de centralt avtalade löneökningarna. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Sjöbo Autoplåt tecknar avtal

Avtal

Sjöbo Autoplåt har tecknat ett kollektivavtal med IF Metall och därmed återkallar IF Metall sitt varsel om stridsåtgärder.