Det år i modern tid då flest arbetsdagar gick förlorade på grund av strejk eller lockout var 1980 då stridsåtgärder kostade samhället närmare fyra och en halv miljon arbetsdagar. Under de senaste tio åren har antalet förlorade arbetsdagar inte överstigit 40 000 något år. År 2021 förlorades endast 11 dagar på på grund av arbetsmarknadskonflikter.

Förlorade arbetsdagar är det internationellt vedertagna sättet att mäta konflikter på arbetsmarknaden. Enbart ett varsel kan i sig ställa till med stor skada för den varslade arbetsgivaren, men det gör inget avtryck statistiken. I Medlingsinstitutets årsrapport finns en noggrannare genomgång av varsel och konflikter det gångna året.