Diagrammet som man når genom att klicka på bilden eller länken nedanför är interaktivt och består av 260 cirklar där varje cirkel representerar ett yrke. Diagrammet visar utvecklingen från år 2014 till och med 2020.

  • Den lodräta y-axeln visar kvinnors lön i procent av mäns där 100 procent innebär att kvinnor och män i det yrket tjänar lika mycket. Cirklar över linjen innebär att kvinnor har högre genomsnittslön än män och cirklar under linjen att kvinnors genomsnittslön är lägre än mäns.
  • Cirkelns färg visar om yrket kvinno- eller mansdomierat eller om det är könsneutralt. Ett yrke bedöms som dominerat av ett av könen när mer än 60 procent av de anställda är kvinnor eller män.
  • Den vågräta x-axeln visar yrkenas genomsnittliga lönenivå.
  • Cirkelns storlek representerar antalet anställda i yrket.
Interaktiv diagram av könssammansättningen

I det interaktiva diagrammet går det att se uppgifter om varje yrkes löneläge, löneskillnad mellan könen och antalet anställda när man drar musen musen över cirklarna. Det är också möjligt attt förstora delar av diagrammet. Detaljer om hur diagrammet är konstruerat finns i Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2020”.

Länkar:

Interaktivt diagram av könssammansättningen