Nyhetsarkiv: GD:s blogg

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Det som avgör är hur lönebildningen fungerar 

GD:s blogg

Lönebildning

I många länder behöver hela samhällsekonomin kylas ned för att löneökningarna inte ska bli så stora att de bidrar till en förhöjd inflationstakt. I Sverige, med en väl fungerande samordnad lönebildning, är det möjligt att anpassa löneökningstakten till vad som ger långsiktigt ökade reallöner, utan att behöva göra en lika stor nedkylning av ekonomin. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

En svår balansgång för den ekonomiska politiken

GD:s blogg

Lönebildning

Det har skrivits mycket om att regeringen inte infriat vallöften, men när fokus ligger på löftesbrott missar man det mest väsentliga. Världens ekonomier är i en ekonomiskt utmanande situation. Att föra en ekonomisk politik just nu kan liknas med att i dålig sikt vandra längs en bergskam med stup på båda sidor. Det skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Förväntningarna formar framtiden

GD:s blogg

Lönebildning

Det senaste årets höga prisökningstakt har fått många att ängsligt blicka tillbaka på tidigare inflationschocker. Efter de senaste decennierna med rekordlåg inflation har vi nästan glömt bort mekanismerna bakom accelererande priser. Läs mer

Lönebildning i kristider – fördel Sverige  

GD:s blogg

Lönebildning

Denna vinter kommer vara kärv för många, men om vi vet att det är märket som gäller för löneökningarna behöver vi inte lägga energi på att springa i kapp med inflationen för att inte tappa relativt andra arbetstagare. Vi kan känna oss trygga i att den besvärliga situationen delas lika av alla. Det skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Möjligt få ner inflationen utan ekonomiskt stålbad

GD:s blogg

Lönebildning

Den svenska lönebildningsmodellen har aldrig haft större möjligheter att gynna svensk ekonomi än nu. Sverige behöver inte ta vägen genom en djup ekonomisk kris för att få ned inflationen. Det skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Vi ser början på ett nytt samarbetsklimat på svensk arbetsmarknad

GD:s blogg

Lönebildning

Det nya trygghets- och omställningsavtalet och parternas gemensamma påverkansarbete när det gäller EU:s minimilönedirektiv är utmärkta exempel på ett nytt samarbetsklimat på svensk arbetsmarknad, skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Regeringens ekonomiska politik vilar i händerna på partsmodellen

GD:s blogg

Lönebildning

Det var länge sedan Sverige stod inför så stora ekonomiska utmaningar som idag. Hela Europa är drabbat av en eskalerande energikris som det är svårt att se något nära förestående slut på. Inflationen är rekordhög och just nu står det och väger: kommer de snabbt ökande priserna ”bara” leda till reallönesänkningar under dessa krigs- och krisår eller är det början på en uppåtgående pris- och lönespiral? Läs mer

Centrala löneförhandlingar en svensk fördel

GD:s blogg

Lönebildning

Den svenska modellen med branschavtal och centrala löneförhandlingar har bidragit till att vi har en av de fredligaste arbetsmarknaderna i världen. Och i en tid med ökad och mer volatil inflation finns det flera fördelar med samordning, skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Får vissa kompensation så vill alla ha det

GD:s blogg

Lönebildning

Externa inflationschocker är bland det värsta att hantera i lönebildningen. Ska Sverige undvika att hamna i en uppåtgående pris- och lönespiral kan inga grupper, vare sig det är bilägare eller pensionärer, vd:ar eller målare, få en gräddfil till kompensation för den ökande inflationen. Det skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer