Om Medlingsinstitutet bedömer att ett konfliktvarsel kan få en betydande påverkan på tredje man och/eller viktiga samhällsfunktioner vänder sig myndigheten från och med årets avtalsrörelse till aktuell arbetsgivarorganisation och ber om deras uppskattning av sådan påverkan.

– Det är arbetsgivaren i sin egenskap av ansvarig för verksamheten som är den som primärt bedömer vad konflikten får för konsekvenser. Men om den fackliga sidan uppfattar att arbetsgivarsidans information inte är fullständig eller korrekt så tar vi gärna emot information från dem också, säger Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson.

Enligt Medlingsinstitutets instruktion ska myndigheten följa utvecklingen på arbetsmarknaden och redogöra för vad som händer.

– Den nya rutinen menar vi faller inom ramen för detta och har tillkommit därför att vi får frågor om arbetsmarknadskonflikters påverkan på samhället och för att vi ska kunna hålla vår uppdragsgivare regeringen informerad, säger chefsjurist Per Ewaldsson.

Informationen används inte i medlingen mellan de tvistande parterna utan är enbart en informationsåtgärd. Den bearbetas heller inte på något sätt av Medlingsinstitutet.

– Vi är tydliga med att det är arbetsgivarens bedömning när vi kommunicerar den vidare, påpekar Per Ewaldsson.

Den nya rutinen har hittills kommit till användning vid två tillfällen. Medlingsinstitutet har begärt in information dels i den pågående vårdkonflikten, dels i vårens konflikt mellan Kommunal och SKR.

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.