Jenny Jansson är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Där leder hon bland annat forskningsprojektet ”Varsel om stridsåtgärd: ett nytt mått på arbetsmarknadskonflikt”.

– I projektet undersöker vi vem, när och varför man lägger varsel och vi tittar också på konsekvenserna av varsel. Vi vill också belysa vad man strider om och hur detta har förändrats över tid. Det är en aspekt som svensk arbetsmarknadsforskning sällan fokuserar på, säger hon.

Tillsammans med kollegan docent Katrin Uba samlar Jenny Jansson in information om samtliga varsel om stridsåtgärder i förbundsförhandlingar som lagts under åren 1980-2020. En del av de uppgifterna hittar de i Medlingsinstitutets arkiv.

– Dels studerar vi alla inkomna handlingar i en konflikt, alltså själva varslet om stridsåtgärder, men också varselinvändningar, sympativarsel och liknande. Dels går vi igenom medlarrapporterna där medlarna beskriver själva utfallet men också alla händelser under själva konflikten. Utifrån detta gör vi en tidsserie per ärende.

Medlingsinstitutet bildades 2000 – innan dess var det Statens Förlikningsmannaexpedition som ansvarade för medling i arbetstvister.

– Handlingarna från den tiden finns i Riksarkivet och där finns precis allt sparat. Det är förstås bra, men det innebär också en oerhört stor mängd dokument för oss att gå igenom. Lägg därtill att framför allt 1980-talet var en turbulent period på svensk arbetsmarknad med många strejker och lockouter så vi har att göra, men vi räknar med att vara klara med projektet till hösten, säger Jenny Jansson.

Länkar:

Projektet på Uppsala universitets webbplats

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.