– Lönerna i hela ekonomin ser ut att öka ungefär i takt med industrimärket. Löneökningstakten är dock högre än märket i privat sektor och något lägre i offentlig sektor, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

De centralt avtalade lönerna ökade med ungefär 4 procent i hela ekonomin i november 2023 jämfört med november 2022.

Konsumentpriserna exklusive boräntekostnader (KPIF) steg med 3,6 procent i november enligt SCB. Reallönerna ökade därmed med 0,7 procent jämfört med föregående år. Inflationen inklusive boräntor (KPI) steg med 5,8 procent till följd av det senaste årets räntehöjningar. Reallönerna minskade därmed med 1,5 procent om ränteeffekterna är inkluderade.

– November 2023 var den första månaden sedan juli 2021 med en märkbar ökning av reallönerna om ränteeffekterna inte räknas med. En genomsnittlig lön räckte alltså till mer varor och tjänster i november 2023 än i november 2022, säger Petter Hällberg.

Preliminär statistik, som ännu inte inkluderar all retroaktiv lön, visar att lönerna ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Lönerna i hela ekonomin förväntas öka med 4,3 procent när den slutgiltiga statistiken presenteras. En viss osäkerhet finns. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell blir det definitiva utfallet mellan 4,1 och 4,5 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall.

Om statistiken:

De väntade löneökningstakter som redovisas här är prognoser för vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter det första utfallet. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller till den senaste statistiken

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.