Före pandemin var andelen anställda som arbetade huvuddelen hemifrån 3-4 procent i Sverige. Efter pandemin har andelen anställda som distansarbetar legat på en nivå kring 13-16 procent.

Det är i huvudsak bland tjänstemän inom privat sektor som hemarbete är utbrett. 63,8 procent av kvinnorna och 69,8 procent av männen arbetade hemifrån någon gång per vecka under 2023. Ser vi till hela arbetsmarknaden arbetar dock kvinnor i större utsträckning på distans än män.Detta avspeglar könsuppdelningen på arbetsmarknaden – fler män är arbetare i privat sektor där andelen distansarbete är väldigt liten.

Andelen anställda som arbetat hemifrån i åldern 18–64 år (%) i procent efter omfattning. 2015–2023

Andelen anställda som arbetat hemifrån i åldern 18–64 år (%) i procent efter omfattning. 2015–2023
Anmärkning: Brott i tidsserie för år 2020 på grund av omformulerad fråga.
Källa: SCB, egna beräkningar.

Distansarbete är vanligare i storstadsregionerna och särskilt i Stockholm där en femtedel av de anställda år 2023 uppgav att de arbetar mer än hälften av arbetstiden i hemmet. I övriga landet är det mindre vanligt med hemarbete. Omfattningen av tjänstemannayrken samvarierar positivt med storstadskommunerna, vilket kan vara en förklaring.

Arbete hemifrån mer än hälften av arbetstiden bland personer i arbete i åldern 18–64 år (%) i procent. 2015–2023

Arbete hemifrån mer än hälften av arbetstiden bland personer i arbete i åldern 18–64 år (%) i procent. 2015–2023
Anmärkning: Brott i tidsserie för år 2020 på grund av omformulerad fråga.
Källa: SCB, egna beräkningar.

I ett europeiskt perspektiv tillhör Sverige de länder som har högst andel hemarbete, enligt siffror från Eurostat. Det är endast Nederländerna där andelen som arbetar hemifrån är högre.

Arbete hemifrån bland personer i arbete i åldern 15–64 år, 2023

Europeisk jämförelse över distansarbete med Nederländerna följt av Sverige i topp och Italien i botten
Källa: Eurostat, egna beräkningar

Analysen baseras på statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

Läs mer om distansarbete i rapporten nedan.

Dokument:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023, se kapitel 3 (pdf 6 mb)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.