Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Utfallet för 2023 visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökade med 0,1 procentenheter jämfört med 2022.

– Om man tittar på samtliga anställda har det endast varit mindre förändringar av löneskillnaden sedan 2019, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. 

Kvinnors genomsnittliga månadslön år 2023 var 37 800 kronor, vilket alltså är 90,0 procent av männens 42 000 kronor.

Skillnader i lön kan bero på en mängd olika faktorer. Tar man med hjälp av standardvägning hänsyn till de förklarande faktorer som är tillgängliga i statistiken återstod en oförklarad skillnad mellan könen på 4,8 procent.

Uppdelat efter sektor syns en minskning av löneskillnaden i privat sektor, medan löneskillnaden i offentlig sektor var oförändrad. För andra året i rad minskade löneskillnaden både bland arbetare och tjänstemän i privat sektor. I offentlig sektor ökade löneskillnaden bland anställda i regionerna och staten, medan den minskade något bland anställda i kommunerna.

– Förhoppningen om att brottet i utvecklingen mot jämställda löner skulle bli kortvarigt har kommit på skam. I rapporten lyfts några möjliga förklaringar. Ökningen av distansarbete i hemmet har ibland setts som en potentiell kvinnofälla. Det visar sig emellertid att skillnaderna i hemarbete mellan män och kvinnor är i princip obefintliga, säger Irene Wennemo.

Dokument:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023 – vad säger den officiella statistiken? (pdf, 6 mb)

Länkar:

Alla tidigare löneskillnadsrapporter

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.