Arbetsgivarverket har upptäckt ett statistikfel i sina siffror över löneskillnader mellan kvinnor och män i staten för åren 2021-2022. Felet består i att männen i beräkningen fått en statistiskt sett något för låg snittlön och kvinnor en något för hög lön. De nya siffrorna visar på oförändrade löneskillnader i staten under perioden.

Siffrorna från Arbetsgivarverket används bland annat i Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män. När siffrorna justerats i den officiella lönestatistiken kommer vi att uppdatera våra rapporter ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021” och ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2022”.

Länkar:

Siffrorna över löneskillnader mellan kvinnor och män i staten justeras efter statistikfel (arbetsgivarverket.se)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.