24/10 2023
IF Metall varslar om sympatiåtgärder mot ett knappt tjugotal andra verkstäder som utför service på Tesla-bilar.

27/10
Transportarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad i fyra hamnar från kl. 12.00 den 7 november.

31/10
IF Metall varslar om sympatiåtgärder mot ytterligare fyra verkstäder som utför service på Tesla-bilar.

7/11
Fastighetsanställdas förbund varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad av städarbete vid fyra arbetsplatser med start den 17 november. Enligt uppgift i media flyttas ikraftträdandet fram till den 23 november.

Transport varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lossning/lastning av Tesla-bilar i alla företag som är medlemmar i Sveriges Hamnar med start den 17 november.

Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lossning/lastning av Tesla-bilar hos företag som är medlemmar i Sveriges Hamnar samt inom Svea Hamns verksamhetsområde med start den 17 november.

Svenska Elektrikerförbundet varslar om blockad av service och/eller reparation av elanläggningar vid laddstationer och Teslas serviceverkstäder från den 17 november.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder mot ytterligare fyra verkstäder som utför service på Tesla-bilar från den 17 november.

8/11
Seko varslar om sympatiåtgärder vid PostNord AB och CityMail Sweden AB, i form av blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall till TM Sweden AB:s samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige från den 20 november.

10/11
Svenska Målareförbundet varslar ett femtiotal billackeringsverksamheter om sympatiåtgärder i form av vägran att befatta sig med arbete med eller hantering av bilar av märket Tesla och komponenter till densamma. Sympatiåtgärderna träder ikraft den 21 november.

Fackförbundet ST varslar om sympatiåtgärder vid Postnord Sverige i form av blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall till Tesla. Sympatiåtgärderna träder i kraft den 21 november.

13/11
Svenska Målareförbundet varslar ytterligare ett femtiotal billackeringsverksamheter om
sympatiåtgärder i form av vägran att befatta sig med arbete med eller hantering av bilar av märket Tesla och komponenter till densamma. Sympatiåtgärderna träder ikraft den 23 november.

15/11
IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form om blockad av arbete med produkter åt Tesla på företaget Hydro Extrusions i Vetlanda från den 23 november.

16/11
Byggnads varslar om sympatiåtgärder i form av vägran att utföra servicearbete,
reparationsarbete, nybyggnation och ombyggnation, som utförs av företag bundna av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Byggavtalet, Entreprenadmaskinavtalet,
Glasmästeriavtalet eller Plåt- och Ventilationsavtalet, åt TM Sweden AB, Teslas serviceverkstäder från den 28 november.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad av allt arbete med Tesla-bilar vid två företag som utför servicearbete från den 27 november.

22/11
Elektrikerförbundet varslar om sympatiåtgärder som omfattar vägran att befatta sig med tillförsel av elektricitet, som utförs av medlemsföretag vid Energiföretagens Arbetsgivareförening bundna av Kraftverksavtalet, till alla Teslas laddstationer från den 1 december.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad av allt arbete med Tesla-bilar vid ett företag som utför servicearbete från den 4 december.

13/12
Transportarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot hantering av avfall vid Teslas verkstäder som utförs av medlemsföretag i Biltrafikens arbetsgivareförbund bundna av Miljöarbetaravtalet samt medlemsföretag i Sobona bundna av avtal Vatten och miljö. Stridsåtgärderna träder i kraft den 24 december.

14/12
Kommunal varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot renhållningsarbete, tömning av avfall och hushållsavfall vid Tesla i Mölndal och Örebro. Stridsåtgärderna träder i kraft den 2 januari 2024.

15/12
Transportarbetareförbundet drar tillbaka varsel mot Biltrafikens arbetsgivareförbund och ersätter med ett nytt varsel som även omfattar medlemsföretag bundna av Transportavtalet. Stridsåtgärderna träder i kraft den 29 december.

18/12
IF Metall varslar om sympatiåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete med Tesla-bilar vid ett företag som utför servicearbete från den 2 januari 2024.

20/12
Transportarbetareförbundet och Sobona är överens om att flytta fram stridsåtgärderna i varsel daterat 13/12 till den 29/12.

21/2 2024
Seko varslar om sympatiåtgärder i form av blockad av arbete med projektering, nyanslutningar, nätutbyggnad, service mm vid Teslas laddstationer. Blockaden gäller dels anställda vid medlemsföretag i Energiföretagens Arbetsgivarorganisation bundna av branschavtal Energi, dels anställda vid medlemsföretag i Sobona bundna av BÖK Energi. Stridsåtgärderna träder i kraft den 4 mars 2024.

6/3
IF Metall varslar ytterligare ett företag om sympatiåtgärder i form av blockad av allt arbete med Tesla-bilar på företagets tre verkstäder med ikraftträdande den 15 mars.

8/3
Elektrikerförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad av arbete med tillförsel av elektricitet till Teslas serviceverkstäder och till alla av bilmärket Teslas laddstationer. Dessutom omfattar blockaden arbete med nyinstallation av laddstationer och uppförande av nya serviceverkstäder åt Tesla. Blockaden gäller dels anställda vid medlemsföretag i Energiföretagens Arbetsgivarorganisation bundna av Kraftverksavtalet, dels anställda vid medlemsföretag i Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet. Stridsåtgärderna träder i kraft den 20 mars.

Nyhetsbrev:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.