Lönerna i hela ekonomin väntas ha ökat med 2,9 procent i februari när statistiken blir definitiv. Enligt de preliminära siffrorna ökade lönerna med 2,8 procent jämfört med föregående år.

– Löneökningstakten har legat stabilt runt samma nivå sedan förra våren. Det har även varit en stark konjunktur på arbetsmarknaden, men det har alltså inte skett någon tydlig förändring av löneökningstakten det senaste året, säger Petter Hällberg.

Lönerna som har avtalats centralt ökade med cirka 2 procent jämfört med föregående år, och kommer att fortsätta öka med samma takt under mars månad. Men från och med april har flera branscher kommit överens om nya högre löneökningar i kollektivavtalen.

– De nya avtalen inom industrin har fått normerande inverkan och vi kan vänta oss att avtalade löneökningar på cirka 4 procent i flera områden kommer att påverka den kommande löneutvecklingen i både privat och i offentlig sektor. När utfallen för april publiceras, det vill säga om två månader, kan detta börja märkas i lönestatistiken.

Inflationstakten i februari uppgick till 9,4 procent enligt KPI med fast ränta. Den genomsnittliga reallönen sjönk därmed med 6,5 procent jämfört med året innan. Om man räknar med stigande boräntekostnader föll reallönen med 9 procent i februari.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. februari 2023

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)