Medlarna som hjälpt parterna att bli överens om ett nytt kollektivavtal är:

Gunilla Runnquist,  tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet
Bengt Huldt,  tidigare vd för Stål- och metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek
Gerald Lindberg,  tidigare andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet

Länkar:

Medlare utsedda i tågkonflikt

Medlingen utvidgas i tågkonflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)