Lönestrukturstatistiken för 2022 har nu publicerats. Nytt i årets undersökning är att information samlats in avseende de anställdas anställningsform och om de arbetade på ett företag med kollektivavtal.  Införandet av de nya variablerna har gjorts i samarbete med SCB och flera arbetsgivarorganisationer.

Sammantaget är bedömningen att det har fungerat väldigt bra. De nya variablerna i lönestrukturstatistiken visar att 87,5 procent av de anställda omfattades av kollektivavtal år 2022. Det bör påpekas att även om skattningen bedöms vara av hög kvalitet är alla statistiska uppgifter behäftade med en viss osäkerhet.

Nu vidtar ett kvalitets- och vidareutvecklingsarbete.

– Under hösten kommer vi att arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter för att göra en grundlig kvalitetsbedömning av den insamlade informationen och hur den kan användas. Planen är att i juni 2024 publicera en rapport med utförlig information om kollektivavtalstäckning och organisationsgrad, säger Anna Fransson, utredare på Medlingsinstitutet.

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)