Stridsåtgärderna träder i kraft den 14 mars 2023 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Karl Glimnell är tidigare rådman och en av Medlingsinstitutets fasta medlare. Han ansvarar för medling i Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)