Stridsåtgärderna träder i kraft den 22 mars 2023 kl 8 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och institutets fasta medlare med ansvar för Stockholms, Gotlands, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.

Uppdatering 20/3:

Varslet om stridsåtgärder har dragits tillbaka då företaget har tecknat hängavtal på Livsmedelsavtalet med Livsmedelsarbetarförbundet.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)