Varslet gäller strejk samt blockad mot inhyrning eller nyanställning och omfattar anställda vid företagets huvudkontor i Stockholm. Stridsåtgärderna träder i kraft den 7 november 2023 kl. 10.30 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fasta medlare.

Uppdatering 30/10:

Akademikerförbundet SSR, DIK och Naturvetarna varslar om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad mot inhyrning eller nyanställning med start kl. 12.00 den 8 november 2023.

Uppdatering 2/11:

Unionen varslar om sympatiåtgärder mot Foundever Sweden AB och Teleperformance Nordic Aktiebolag med start kl. 00.00 den 14 november 2023.

Uppdatering 3/11:

Företaget har gått med i arbetsgivarorganisationen BAO och tecknat för branschen gällande kollektivavtal. Varslen om stridsåtgärder dras tillbaka.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)