Stridsåtgärderna träder i kraft den 10 oktober 2023 kl. 08.00 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Karl Glimnell är tidigare rådman och en av Medlingsinstitutets fasta medlare.

Uppdatering 10/10-23:

Livsmedelsarbetareförbundet har beslutat att skjuta upp de varslade stridsåtgärderna till den 17 oktober kl 08.00.

Uppdatering 16/10-23:

Varslet om stridsåtgärder dras tillbaka då parterna har träffat en överenskommelse.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)