Ett så kallat ITF-avtal är ett standardiserat kollektivavtal framtaget av den Internationella transportarbetarfederationen. Stridsåtgärderna i form av nyanställningsblockad träder i kraft kl 15.30 den 13 mars 2023 om ingen överenskommelse nås innan dess. Transportarbetarförbundet har varslat om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lastning och lossning av fartyget. Stridsåtgärderna träder i kraft kl 07 den 14 mars 2023.

Om medlaren:

Karl Glimnell är tidigare rådman och en av Medlingsinstitutets fasta medlare. Han ansvarar för medling i Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län.

Uppdatering 14/3-23:

En uppgörelse har nåtts och facken har dragit tillbaka sina varsel.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)