Avtalet mellan parterna löpte ut den 30 april 2023 och Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet har nu gemensamt vänt sig till Medlingsinstitutet och begärt medling.

Om medlarna:

Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fyra fasta medlare

Robert Schön, tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna

Anders Ferbe, tidigare ordförande IF Metall

Länkar:

Regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)