Avtalet mellan parterna löpte ut den 30 april 2023 och Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet har nu gemensamt vänt sig till Medlingsinstitutet och begärt medling.

Om medlarna:

Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fyra fasta medlare

Robert Schön, tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna

Anders Ferbe, tidigare ordförande IF Metall

Uppdatering 27/6:

Hamnarbetarförbundet varslar om stridsåtgärder i form av strejk i Helsingborgs Hamn och Gothenburg Roro Terminal samt blockad i Hallands hamnar inom Kajavtalet respektive Hamn- och stuveriavtalets tillämpningsområden under perioden 6-11/7.

Uppdatering 28/6:

Hamnarbetarförbundet varslar om stridsåtgärder i form av strejk vid APM Terminals Gothenburg AB och SCA Logistics AB i Holmsund samt blockad vid SCA Logistics AB i Sundsvall inom Kajavtalet respektive Hamn- och stuveriavtalets tillämpningsområden under perioden 9-11/7.

Sveriges Hamnar varslar om spegellockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar vid Helsingborgs Hamn och Gothenburg Roro Terminal 6-11/7.

Uppdatering 29/6:

Sveriges Hamnar varslar om spegellockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar vid APM Terminals Gothenburg AB och SCA Logistics AB i Holmsund 9-11/7.

Uppdatering 4/7:

Parterna återkallar de varslade stridsåtgärderna efter det att medlarna har lagt en hemställan som parterna ska svara på senast den 10 juli. 

Länkar:

Regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)