Kommunal har varslat om stridsåtgärder i form av strejk och blockad mot strejkdrabbat arbete samt blockad mot övertid, mertid, nyanställning och inhyrning. Varslet gäller vid utvalda företag och arbetsplatser och stridsåtgärderna träder ikraft den 13 oktober kl. 12.00.

Om medlarna:

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och gjorde sin första medling 2007.

Åsa Kjellberg Kahn är tidigare förhandlingschef på Installatörsföretagen och ledamot i Medlingsinstitutets insynsråd. Hon gjorde sin första medling 2020.

Uppdatering 9/10:

Parterna har accepterat medlarnas bud och är överens om ett nytt kollektivavtal. Varslet om stridsåtgärder har återtagits.

Länkar:

Lagar och regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (via Get a Newsletter)