Transport varslar om stridsåtgärder i två steg. Det första steget omfattar blockad mot nyanställningar och inhyrning samt mot allt övertids- och mertidsarbete inom hela avtalsområdet från kl. 04 den 25 augusti. Det andra steget innebär strejk vid utvalda företag och arbetsplatser på specifika datum med start kl. 04 den 4 september.

Robert Schön är tidigare vice vd Industriarbetsgivarna och gjorde sin första medling 2020.

Ronny Wenngren är tidigare förhandlingschef Svenska Elektrikerförbundet och gjorde sin första medling 2020.

Gerald Lindberg är tidigare andre ordförande Livsmedelsarbetareförbundet och gjorde sin första medling 2023.

Uppdatering 23/8-23:

Parterna har enats om att återuppta avtalsförhandlingarna och Transport skjuter upp det första steget i varslet till kl. 04 den 4 september. Medlingsärendet pågår.

Uppdatering 30/8-23:

Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för taxiförare. Den varslade strejken och blockaden dras därmed tillbaka.

Länkar:

Regler vid medling och konflikt

Vad händer under en medling?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk – Get a Newsletter)