Avtalet mellan parterna löpte ut den 30 april 2023 och parterna vände sig gemensamt till Medlingsinstitutet den 9 maj och begärde medling.

Om medlarna:

Anders Hammarbäck, tidigare förhandlingschef på fackförbundet Vision

Sverker Rudeberg, tidigare ansvarig för avtalsfrågor på Svenskt Näringsliv

Länkar:

Medling i bemanningsbranschen

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)