Svensk Pilotförening hade varslat om stridsåtgärder i form av strejk vid SAS bas på Arlanda fr.o.m 29/6 och SAS hade varslat samtliga medlemmar i Svensk Pilotförening vid SAS bas på Arlanda om lockout från samma tidpunkt.

Medlingen fortsätter. Om ingen överenskommelse nås innan den 2 juli bryter de aviserade stridsåtgärderna ut.

Om medlarna:

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Claes Stråth är tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.

Uppdatering:

2/7 Parterna är överens om att fortsätta förhandla till kl.12 måndag 4/7.

4/7 Stridsåtgärderna har trätt ikraft. Medlingsuppdraget fortsätter.

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)