Lönerna ökade med 2,6 procent under helåret 2021 jämfört med 2020 visar preliminär statistik. När siffrorna blir definitiva väntas löneökningstakten uppgå till i genomsnitt 2,7 procent, enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön.*

I december 2021 var löneökningstakten lägre än under övriga månader och uppgick till 1,8 procent, enligt preliminära uppgifter. När uppgifter om retroaktiv lön samlats in och statistiken blir definitiv väntas löneökningstakten i december uppgå till 1,9 procent.

– December är den andra av fem månader då den årliga löneökningstakten i hela ekonomin dämpas som en följd av hur kollektivavtalen skrevs 2020. Senast en stor del av arbetskraften omförhandlade sina löner var vid årsskiftet 2020/2021 men nu dröjer det till våren innan det blir nya lokala omförhandlingar, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Period med negativ utveckling av den genomsnittliga reallönen

Konsumentpriserna ökade med 4,1 procent i december 2021, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 2,2 procent jämfört med samma period året innan.

– Reallönerna minskade med en hastighet som vi inte sett sedan 1993. Vinterns höga energipriser har pressat upp konsumentpriserna samtidigt som lönerna har bromsat in. Även om inte alla konsumenter påverkas lika mycket av höjda energipriser och många anställda inte berörs av att lönerevisionen dröjer är vi inne i en period där den genomsnittliga reallönen utvecklas klart negativt, säger Petter Hällberg.

Viktigt att se till långsiktiga trender inför nästa avtalsrörelse

2021 inleddes med reallöneförstärkningar och reallönetillväxten för året som helhet var i genomsnitt positiv trots den negativa utvecklingen mot slutet av året. Reallönerna steg med i genomsnitt 0,3 procent under 2021 jämfört med 2020, ett år då reallönetillväxten uppgick till hela 1,6 procent.

– Reallöneutvecklingen har åkt bergochdalbana under senare tid och nu har vi sannolikt ett antal dåliga månader framför oss. Det kommer vara viktigt att inför nästa avtalsrörelse se till långsiktiga trender och inte fokusera på enskilda månader, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Fördjupning:

Se video-presentation av den nya statistiken här.

Läs mer om konjunkturlönestatistiken här.

Läs mer om reallöneutvecklingen här.

*Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Retroaktiva löneutbetalningar påverkar lönestatistiken allt eftersom de rapporteras in. Störst revideringar sker när många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av hur mycket de nuvarande preliminära utfallen kommer att revideras ytterligare innan de blir definitiva.