Medlarna som hjälpt parterna att bli överens om ett nytt kollektivavtal är:

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Claes Stråth är tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)