Stridsåtgärderna träder i kraft den 22 november 2022 kl 8 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Ralf G Larsson är tidigare hovrättspresident och är en av Medlingsinstitutets fasta medlare med ansvar för Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Östergötlands län.

Uppdatering 15/11:

Livsmedelsarbetareförbundet har återtagit sitt varsel då Popz Sverige har tecknat kollektivavtal.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt