Stridsåtgärderna träder i kraft den 15 november 2022 kl 8 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlaren:

Carl Rydeman är tidigare hyresråd och är en av Medlingsinstitutets fasta medlare med ansvar för Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Uppdatering 9/11:

Livsmedelsarbetareförbundet har återtagit sitt varsel då Linbageriet har tecknat hängavtal.

Länkar:

Lista över aktuella medlingar

Regler vid medling och konflikt