SAS bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har kollektivavtal med fackliga pilotföreningar i alla tre länder. I alla tre länder har förhandlingarna om nya kollektivavtal strandat. De fackliga pilotföreningarna samverkar med varandra i förhandlingarna om nya kollektivavtal i respektive land (inom ”SAS Pilot Group”, förkortat ”SPG”). Tvistefrågorna är i väsentliga avseenden desamma i alla tre länder och en lösning av tvisten i ett land är därmed av central betydelse för lösningar av tvisterna i de andra länderna.

Svensk Pilotförening har varslat om stridsåtgärder i form av strejk vid SAS bas på Arlanda fr.o.m 29/6 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlarna:

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Claes Stråth är tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.

Uppdatering:

16/6 – SAS varslar samtliga medlemmar i Svensk Pilotförening (SPF) vid SAS bas på Arlanda som omfattas av SPF:s kollektivavtal med SAS om spegellockout fr.o.m 29/6.