I augusti 2022 väntas löneökningstakten i hela ekonomin uppgå till 2,8 procent när statistiken blir definitiv. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Enligt preliminär statistik ökade lönerna i augusti med 2,7 procent.

– Löneökningstakten har tilltagit i flera branscher. Under sommarmånaderna var det en tydlig uppgång av löneökningstakten i servicesektorer som handel och besöksnäring. I näringslivet generellt följer dock ökningarna på några år med mer dämpad utveckling. Från pandemin 2020 och framåt har lönerna i genomsnitt ökat med liknande takt som åren dessförinnan, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

De avtalade löneökningarna i de flesta kollektivavtal blir i genomsnitt något lägre i år än förra året. Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen uppgick till ca 1,9 procent i augusti.

– De faktiska lönerna ökar något snabbare än före pandemin medan de avtalade löneökningarna är något lägre. Skillnaden mellan den faktiska och den avtalade löneökningstakten har därmed ökat, säger Petter Hällberg.

Konsumentpriserna ökade med 9 procent i augusti, om ändrade boräntekostnader räknas bort. Inklusive dessa var inflationen 9,8 procent.

– Sedan vårens lokala löneförhandlingar har lönerna ökat stabilt strax under 3 procent, vilket är något högre än det senaste årens genomsnitt. I augusti sjönk däremot reallönerna med 6,2 procent jämfört med året innan. Att räntorna börjat stiga märks nu dessutom i och med att reallönerna inklusive ränteeffekter minskade med 7 procent. Det är en rejäl köpkraftsförsämring som liknar den vi kan se i de flesta andra jämförbara länder, säger Petter Hällberg.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. augusti 2022 (pdf)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

YouTube: Löneutvecklingen t.o.m augusti 2022 (3 min)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)