I mars 2022 var löneökningstakten 2,1 procent. Under årets tre första månader ökade därmed lönerna med i genomsnitt 1,9 procent enligt preliminära uppgifter. När uppgifter om retroaktiv lön samlats in och statistiken blir definitiv väntas löneökningstakten uppgå till 2,0 procent under det första kvartalet. Det är lägre än jämfört med helåret 2021, då lönerna ökade med i genomsnitt 2,7 procent.

– Mars var den sista av fem månader i rad då löneökningstakten i hela ekonomin har varit dämpad som en följd av hur kollektivavtalen skrevs under pandemiåret 2020. Senast en stor del av arbetskraften omförhandlade sina löner var vid förra årsskiftet, vilket är en ovanligt lång period. Många lönerevisioner kommer dock genomföras nu under det andra kvartalet, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Reallönerna minskade med 4 procent i mars

Samtidigt som nya löner har dröjt för många anställda ökade konsumentpriserna med 6,1 procent i mars, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 4 procent jämfört med samma månad förra året.

Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen har varit omkring 1 procent sedan november 2021, men kommer stiga succesivt till ca 1,4 procent i april och ca 1,9 procent i maj. Det väntas bidra till att de faktiska lönerna ökar snabbare under kommande månader.

– Vi kan vänta oss att löneökningstakten kommer att tillta något framöver enbart med hänvisning till hur de centrala kollektivavtalen är skrivna, men exakt hur mycket den ökar avgörs av de lokala löneförhandlingarna, säger Petter Hällberg.

Länkar:

Konjunkturlönestatistik