Löneökningstakten i november motsvarade därmed den genomsnittliga takten sedan april 2020, då löneutvecklingen dämpades påtagligt.

– De uppmätta löneökningarna för november är dock preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar när retroaktiva löneökningar betalas ut, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Den preliminära löneökningstakten uppmättes till 1,6 procent i näringslivet, medan motsvarande siffra var 1,1 procent i offentlig sektor.

– De långsamma löneökningar som vi har sett sedan april har främst varit en indirekt effekt av covid-19-krisen, eftersom många fått vänta på den årliga lönerevision som skulle ha ägt rum i våras. Men nu omfattas många i både offentlig och privat sektor av nya kollektivavtal som slutits under hösten. Den historiskt låga löneökningstakt som vi har sett under året kommer därmed med säkerhet att vända upp från och med november. Ännu har dock få löntagare hunnit med lönerevision och det dröjer innan de nya lönerna som nu förhandlas fram lokalt dyker upp i statistiken, säger Petter Hällberg.

Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Till följd av pandemin går denna modell inte att tillämpa från och med april 2020.

Statistiken i siffror och diagram

Se en kort presentation av statistiken på Youtube

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om lönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40