Elektrikerförbundet krävde kollektivavtal med bolaget och hade varslat om strejk från den 14 juni om ingen överenskommelse hade nåtts.

Ärendet handlades för Medlingsinstitutet av den faste medlaren Karl Glimnell.