Handels hade krävt kollektivavtal och varslat om stridsåtgärder mot Chanels butik i Stockholm från torsdagen den 21 januari.

Sedan parterna tecknat kollektivavtal dras varslet om stridsåtgärder tillbaka.

Ärendet har för Medlingsinstitutet handlagts av den faste medlaren Kurt Eriksson.