Bengt K.Å. Johansson blev medlare efter en lång karriär som ämbetsman, bland annat som löneminister, som civilminister och som landshövding i Älvsborgs län.

Den sista av sina många medlingar gjorde han 2016. Bengt K. Å. Johansson blev 84 år.