Sedan regeringen öppnade för korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) av anställda har antalet kollektivavtal som möjliggör detta ökat i snabb takt. Fram till den 23 mars hade tecknade avtal kommit till Medlingsinstitutets kännedom.

Medlingsinstitutet följer utvecklingen på sin webbplats.